top of page


POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI


ZepTerra veoma ozbiljno shvata privatnost Vaših podataka. Naša Politika zaštite privatnosti je osmišljena kako biste bili obavešteni o našoj praksi u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem podataka koje nam direktno dostavite ili prilikom pristupanja internet sajtu www.zepterra.rs.
Molimo Vas da je pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima iste, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva Vaše prihvatanje
uslova navedenih u ovom dokumentu. Pristupanjem ovom internet sajtu, Vi potvrđujete da ste saglasni sa obavezujućim karakterom ove Politike zaštite privatnosti, i dajete pristanak da se podaci o Vama prikupljaju, koriste i otkrivaju u skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti.


Informacije koje možemo da prikupljamo i obrađujemo su sledeće:
- informacije na osnovu kojih možete biti lično identifikovani kao što su ime, prezime, poštanska adresa, e-mail adresa, telefonski broj (u daljem tekstu: lični podaci)
- informacije koje se odnose na Vas, ali Vas ne identifikuju kao pojedinca (npr. IP adresa)
- informacije o Vašoj internet konekciji, opremi koju koristite da pristupite našem sajtu i detaljima o upotrebi


Način prikupljanja informacija
Mi prikupljamo podatke o Vama na nekoliko načina: direktno kada nam iste Vi dostavite, automatski dok koristite sajt ili od trećih lica, kao što su naši
poslovni partneri. Prikupljamo samo one lične podatke koje Vi želite da nam dostavite ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili ili unapredili usluge. Vi niste dužni da nam dostavljate nikakve lične podatke, ali u tom slučaju postoji mogućnost da nećete moći da koristite sve sadržaje internet sajta. Direktne lične informacije kao što su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj i slično prikupljamo samo ukoliko nam ih Vi dostavite.


Lični podaci

Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu ili putem sajta mogu da obuhvate informacije koje navedete:
- popunjavanjem ili korišćenjem bilo kojeg formulara na sajtu (npr.“Kontakt”, prijava za “Newsletter”, ),
- usled zahteva za dodatnim uslugama
- prilikom prijavljivanja na konkurs ili promociju pod našim pokroviteljstvom,
-  prilikom prijavljivanja problema na našem sajtu;
- druge informacije koje nam dostavite na bilo koji način


Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu ili putem sajta mogu da obuhvate i evidenciju i kopije naše međusobne prepiske (uključujući i-mejl
adrese), ukoliko nas kontaktirate, Vaše odgovore u anketama ukoliko Vas zamolimo da ih popunite u svrhe istraživanja, kao i Vaše pretrage na našem
sajtu.

 

Automatsko prikupljanje podataka

 

Dok koristite sajt, možemo da prikupljamo podatke koji uključuju detalje o korišćenju, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića, web svetionika i druge tehnologije za praćenje. Pristupanjem našem sajtu Vi se saglašavate da možemo da automatski prikupljamo i obrađujemo navedene podatke.
Informacije koje možemo prikupljati automatski prilikom Vašeg pristupanja sajtu, dok pretražujete sajt i aktivni ste na njemu, su određene informacije o

 

Vašoj opremi, aktivnostima i obrascima pretraživanja, uključujući i:
- Detalje o Vašim posetama našem sajtu, uključujući i podatke o saobraćaju, podatke o lokaciji, evidencije i druge podatke o komunikaciji i izvorima kojima pristupate i koristite na sajtu;
- Informacije o računaru i internet konekciji, uključujući i Vašu IP adresu, operativni sistem i tip pretraživača.


Informacije koje automatski prikupljamo predstavljaju statističke podatke.Oni nam pomažu da poboljšamo sajt i pružimo bolju i personalizovanu
uslugu jer nam omogućavaju da procenimo broj naših posetilaca i njihove obrasce korišćenja sajta, da sačuvamo informacije o Vašim preferencijama,
što nam omogućava da sajt prilagodimo Vašem interesovanju, da ubrzamo Vašu pretragu, da Vas prepoznamo kada ponovo posetite sajt, kao i da
analiziramo kako korisnici koriste sajt za interne potrebe u oblasti marketinga i istraživanja.


Kolačići i druge tehnologije

Tehnologije koje koristimo za automatsko prikupljanje podataka mogu obuhvatiti:
- Kolačiće (ili kolačiće pretraživača). Kolačić je mala datoteka koja se nalazi na hard disku Vašeg računara. Vi možete da odbijete kolačiće pretraživača odgovarajućim podešavanjem na Vašem pretraživaču. Međutim, ako izaberete ovu opciju, možda nećete moći da pristupite određenim delovima našeg sajta. Ukoliko ne podesite podešavanja pretraživača tako da ne prihvatate kolačiće, naš sistem će postavljati kolačiće kada posetite naš sajt pomoću pretraživača.
- Fleš kolačiće. Određene funkcije našeg sajta mogu koristiti lokalno sačuvane elemente (ili fleš kolačiće) za prikupljanje i skladištenje informacija o Vašim željama i navigaciji ka našem sajtu, sa njega kao i na naš sajt. Za fleš kolačiće ne važe ista podešavanja pretraživača koja se koriste za kolačiće pretraživača.
- Web svetionike. Stranice našeg sajta i naši i-mejlovi mogu da sadrže male elektronske datoteke poznate kao web svetionici (nazivaju se i
čisti gifovi, oznake piksela i gifovi sa jednim pikselom) koji omogućavaju da prebrojimo korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili i-mejlove, kao i prikupljanje drugih statističkih podataka u vezi sa sajtom (na primer, beleženje popularnosti određenog sadržaja web-sajta i provera integriteta sistema i servera).


Kako koristimo Vaše informacije


Mi koristimo informacije koje prikupimo o Vama ili koje nam Vi dostavite, uključujući i sve lične podatke:
- da bismo Vam predstavili naš sajt i njegov sadržaj;
- da bismo Vam obezbedili informacije ili usluge koje tražite od nas;
-  da bismo ispunili druge svrhe zbog kojih su informacije obezbeđene;
- da bismo Vam dostavljali obaveštenja;
- da bismo izvršili svoje obaveze i primenili prava koja proističu iz bilo
kog ugovora koji ste sklopili sa nama;
- da Vas obavestimo o promenama na našem sajtu, ili bilo kakvom
projektu ili uslugama koje nudimo, ili pružamo;
- da Vam omogućimo da koristite interaktivne funkcije na našem sajtu;
- da Vas kontaktiramo u vezi sa projektima i uslugama koji nudimo mi
ili treća lica, a koji Vas mogu interesovati
- u bilo koju drugu svrhu, uz Vašu saglasnost.


Obezbeđenje sigurnosti Vaših ličnih informacija i drugih podataka ZepTerra preduzima sve potrebne mere kako bi Vaše lične informacije bile
sigurne. U tom cilju, samo ovlašćeni zaposleni ZepTerra kompanije koje su pružaoci usluga i poslovni partneri, koji su svi obavezni da čuvaju poverljive
informacije, imaju pristup Vašim ličnim podacima. Radi zaštite Vaših informacija, uspostavili smo mehanizme koji Vam omogućavaju da upravljate svojim informacijama tako što možete da podesite pretraživač da odbije sve ili neke kolačiće pretraživača, ili da Vas upozori kada se kolačići šalju. Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, imajte na umu da neki delovi ovog sajta mogu biti nedostupni ili da neće pravilno funkcionisati. Pored toga, primenjujemo mere koje treba da zaštite Vaše lične podatke od slučajnog gubitka i neovlašćenog pristupa, korišćenja, promene i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite čuvaju se na našim bezbednim serverima.


Sigurnost i bezbednost Vaših podataka takođe zavisi od Vas. Ukoliko ste dobili (ili ste izabrali) lozinku za pristup određenim delovima našeg sajta, Vi
treba da čuvate ovu lozinku u tajnosti. Molimo Vas da nikom ne otkrivate svoju lozinku.


Prenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Iako ćemo se mi potruditi da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo
bezbednost Vaših ličnih podataka koji su dostavljeni na naš sajt. Svaki prenos ličnih podataka je na sopstveni rizik. Mi nismo odgovorni ukoliko ne
podesite privatnost ili ne uzmete u obzir mere bezbednosti koje su date na sajtu.


Otkrivanje Vaših informacija


ZepTerra nikada neće deliti Vaše lične podatke sa trećim licima koja nameravaju da ih iskoriste u direktne marketinške svrhe, osim ukoliko nam
niste dali dopuštenje za to. Mi možemo otkrivati prikupljene informacije o našim korisnicima, kao i informacije koje ne identifikuju pojedinca, bez ograničenja. Možemo otkriti lične podatke koje prikupljamo mi, ili ih Vi dostavljate kao što je navedeno u ovoj Politici o privatnosti:
- u sklopu prodaje dela ili čitave kompanije ili imovine bilo kojem trećem licu ili u sklopu restruktuiranja ili reorganizacije
- podugovaračima, pružaocima usluga i trećim licima koje angažujemo da podrže naše poslovanje;
- da bi se ispunila svrha zbog koje ste dostavili informacije;
- u druge svrhe uz Vašu saglasnost.

Pored toga, možemo otkriti Vaše lične informacije:
- ako smo dužni da otkrijemo ili podelimo Vaše lične podatke da bismo ispunili svoju zakonsku obavezu (na primer ako za to dobijemo sudski
nalog)
- da bismo ispunili bilo koji uslov korišćenja koji važi za bilo koji od sajtova, ili da bismo ispunili bilo koji uslov ili sporazum koji važi za
naše usluge
- ako verujemo da je otkrivanje informacija neophodno ili primereno za zaštitu naših prava, imovine, bezbednosti, naših klijenata ili drugih
lica. Ovo uključuje razmenu informacija sa drugim kompanijama i organizacijama za potrebe zaštite od prevara i smanjenja kreditnog
rizika.


Pristup i ispravljanje Vaših informacija


Možete zatražiti da ažurirate svoje lične podatke koje mi posedujemo tako što ćete nas kontaktirati na zepterra@cw-cbs.rs.
Ako ne želite da podelimo Vaše lične podatke sa nepovezanim trećim licima ili posrednicima u promotivne svrhe, možete da se odjavite tako što ćete
nam poslati i-mejl na zepterra@cw-cbs.rs u kojem ćete navesti svoj zahtev. Ako ne želite da Vašu i-mejl adresu ili kontakt informacije koristimo za
promovisanje sopstvenih projekata i usluga, ili projekata i usluga trećih lica, možete da se odjavite tako što ćete nam poslati i-mejl na zepterra@cw-
cbs.rs u kojem ćete navesti svoj zahtev.


Drugi internet sajtovi


Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti, što
znači da ova Politika zaštite privatnosti ne važi za te sajtove, te Vam stoga preporučujemo da pažljivo pročitate politiku zaštite privatnosti svakog sajta
koji posetite. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje
će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.


Maloletni korisnici


Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima

koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.


Izmene naše Politike zaštite privatnosti


ZepTerra zadržava pravo da vrši izmene ove Politike zaštite informacija, bez prethodne najave. Stoga, molimo Vas da sledeći put kada posetite naš
sajt, ponovo proverite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo. Sve informacije o izmenama u našoj Politici
zaštite privatnosti ćemo objaviti na ovoj stranici. Datum kada je Politika privatnosti poslednji put revidirana nalazi se na vrhu stranice.

 

Kontakt informacije
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentar u vezi sa ovom Politikom zaštite privatnosti ili da postavite pitanje u vezi svojih ličnih podataka, to
možete učiniti putem sledećeg maila: zepterra@cw-cbs.rs


Politika kolačića


Šta je kolačić? Kolačić je informacija koja je sačuvana na vašem računaru od strane web stranice koju posećujete. Kolačići obično čuvaju vaša podešavanja, podešavanja za web stranicu, kao što su jezik koji preferirate ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internet pretraživač šalje nazad kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije koje su prilagođene vašim potrebama.
 
Kolačići mogu da čuvaju širok dijapazon informacija uključujući lične informacije (kao što je vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija
može da bude sačuvana jedino ako vi to omogućite – web stranice ne mogu da dobiju pristup informacijama koji im vi niste dali i ne mogu da
pristupe drugim datotekama na vašem računaru. Zadate aktivnosti čuvanja i slanja kolačića vama nisu vidljive. Ipak, možete da promenite vaša
podešavanja na internet pretraživaču tako da samostalno izaberete da li želite zahteve za čuvanje kolačića da odobrite ili odbijete. Pa zatim da
automatski obrišete, pri zatvaranju internet pretraživača, sačuvane kolačiće i ostala podešavanja.
 

 

Kako podesiti podešavanja kolačića?


Uređivanjem podešavanja kolačića odlučujete da li želte da dopustite njihovo čuvanje na svom računaru. Upravljanje i podešavanje postavki
kolačića može da se napravi u internet pretraživaču.  Za informacije o podešavanju kolačića, kliknite na ime internet pretraživača koji koristite.
Neka podešavanja mogu da zavise i od uređaja putem kojeg pristupate internetu (lap top, tablet ili mobilni telefon) i nisu svi dostupni na srpskom
jeziku.
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Samsung Internet(stranica na engleskom jeziku)
 Microsoft Internet Explorer
 Microsoft Edge
 Opera
 Safari – iOS/ Mac
Ako onemogućite kolačiće, vi i dalje možete da pretražujete stranicu www.zepttera.rs , ali neke mogućnosti stranice vam neće biti dostupne.
 
 
Šta su privremeni kolačići?


Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se sa računara po zatvaranju internet pretraživača. Pomoću njih web-sajtovi čuvaju privremene podatke,
kao što su stavke u korpi za kupovinu.
 
Šta su stalni kolačići?


Stalni kolačići ostaju na računaru nakon zatvaranja internet pretraživača. Pomoću njih web-sajtovi čuvaju podatke, kao što su korisničko ime za
prijavu i lozinka, tako da ne morate da se prijavljujete prilikom svake posete određenom sajtu. Stalni kolačići ostaju na računarima danima, mesecima, a
neki čak i godinama.


Šta su kolačići od prve strane?


Kolačići prve strane dolaze sa web-sajtova koje gledate, a mogu da budu privremeni ili stalni. Pomoću njih web-sajtovi mogu da čuvaju podatke koji
će se ponovo koristiti prilikom sledeće posete tom web-sajtu.

 
Šta su kolačići treće strane?


Kolačići treće strane dolaze sa reklama drugih web-sajtova (kao što su baneri ili druge reklame) koje se nalaze na web-sajtu koji gledate. Pomoću
tih kolačića web-sajtovi mogu da prate korišćenje Interneta u marketinške svrhe.
 
Koristi li ZepTerra kolačiće?


ZepTerra koristi kolačiće, sa primarnim ciljem kako bi vam naši web-sajtovi omogućili bolje korisničko iskustvo.


Kakve kolačiće koristi ZepTerra i zašto?


- Privremeni kolačići (engl. Session cookies)- to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet pretraživač.
Koristimo ih da bi omogućili pristup sadržaju i omogućili stvari koje možete da učinite kada se prijavite sa svojim podacima.
- Trajni kolačići (engl. Persistent cookies)- obično imaju datum isteka daleko u budućnosti pa će tako ostati u vašem pretraživaču, dok ne
isteknu, ili dok ih sami ručno ne izbrišete. ZepTerra koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su „pamćenja“ da je korisnik
prijavljen na stranici. Takođe koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumeli navike korisnika i u skladu sa tim poboljšali stranicu
prema korisničkim načinima korišćenja. Dodatne informacije oko isključivanja kolačića Trenutno postoji nekoliko web-sajtova za isključivanje čuvanja kolačića za različite servise. O tome možete više da se informišete na sledećim linkovima:
- http://www.allaboutcookies.org/
- http://www.youronlinechoices.eu/
- http://www.aboutads.info/choices/

bottom of page